นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Prof. Dr. Pairote Wiriyacharee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948230
  • อีเมล : pairote.w@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่องที่สนใจ
Product Development, Starter Culture Technology, Experimental Design for Food Industry กลุ่มวิจัย : Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Selection of Bacillus spp. for Isoflavone Aglycones Enriched Thua-nao, A Traditional Thai Fermented Soybean. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การกักเก็บกลิ่นของน้ำมันโรสแมรี่โดยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอยและการประยุกต์ใช้. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศในการผลิตไข่เยี่ยวม้า. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การประยุกต์ใช้เนื้อมะม่วงบดละเอียดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซอสพริก. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Development of Mulberry Juice Mixed with Vegetable and Herbal Juice 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Development of starch-based snack processing of The Royal Project Foundation 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 พัฒนาเครื่องดื่มเจียวกู้หลานชนิดผงโดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ผลกระทบของปริมาณความชื้นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพและการประยุกต์ใช้. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่ง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Development of Jiaogulan Beverage Powder Processing by Spray Drying 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้ระบบสุญญากาศในการผลิตไข่เค็ม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 The Development of Apricot Jelly Andapricot Power 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมักโดยใช้เทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ : แนวคิดดัดแปลงจากปลาส้มและปลาแป้งแดง. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มั่มโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยกึ่งแห้งชนิดแท่งเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยกึ่งแห้งสำเร็จรูปเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบสารต้านการเกิดสีน้ำตาลและสารออสโมติกเพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยวิธีอบแห้งแบบสุญญากาศและแบบถาดร่วมกับการใช้ระบบสารต้านการเกิดสีน้ำตาลและสารออสโมติก. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Development of fermented fishes by pure culture technique: concept from pla-som and pla-pang-dang. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Development of rice products to increase the exporting values and minimize the import. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Increasing nutritive value of rice and its application in food industry. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Optimization of antibrowning and osmotic solution in intermediate moisture longan processing. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่ง (ใช้วิธีการเคลือบ) และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Quality of five Thai mango cultivars (Mangifera indica L.) using a solar drying system. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Using potassium sorbate and vacuum packaging to extend shelf life of thai fermented pork sausage (Sai Krok Prew) 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 การประยุกต์ใช้สารสกัดป้องกันการหืนที่สกัดได้จากสมุนไพรโรสแมรี่ในผลิตภัณฑ์กุนเชียง. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การปรับปรุงคุณภาพขนมจีนหมัก ระยะที่ 3. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรชนิดนุ่ม. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดผง (ระยะที่ 2) 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชสมุนไพรบนที่สูง (ระยะที่ 1). 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมข้าวโพดผสมสมุนไพร (ระยะที่ 2) 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดผง (ระยะที่ 1). 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การพัฒนาผงหมักไก่สมุนไพร (ระยะที่ 2 ). 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 Optimizing formulation and fermentation time of Thai fermented pork sausage (Sai Krok Prew) using starter cultures. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 การศึกษาสารสกัดป้องกันการหืนที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรโรสแมรี่ เสจ และทาย์ม (ระยะที่ 1) 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 ปรับปรุงคุณภาพขนมจีนหมัก ระยะที่ 2. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 ผลของสารต้านการเกิดสีน้ำตาลต่อพลับกึ่งแห้ง (ระยะที่ 2) 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Identification of main factors affecting quality of Thai fermented pork sausage (Sai Krok Prew). 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 การปรับปรุงคุณภาพขนมจีนหมัก ระยะที่ 1. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมข้าวโพดผสมสมุนไพร (ระยะที่ 1). 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การผลิตพลับกึ่งแห้งสายพันธุ์นูซินโดยใช้ระบบสารต้านการเกิดสีน้ำตาล (ระยะที่ 1) 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 การพัฒนาไส้กรอกเปรี้ยวโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนคต้ามะม่วงผสมสมุนไพร 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักไก่สมุนไพร (ระยะที่ 1). 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 สารเจือปน: ประกันความปลอดภัยในอาหาร. 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 จันทิรา วงศ์เณร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17/11/2555 10/11/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-08 14:21:16

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-08 14:23:40