นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Theerapat Srirattanachot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666
  • อีเมล : Theerapat_Sr@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อำนาจ อ่อนสอาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 กนกทิพย์ เพชรรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ปิยาพัชร ทองปลิว อาจารย์ประจำสำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 อัสมี จีณารงค์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 รักษ์สุดา เกลี้ยงคง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 นริศรา พันธุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
10 กิ่งแก้ว สำรวยรื่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-03-23 02:20:32

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-03-24 14:31:00