นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ มณีจันทร์ มาสูตร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ มณีจันทร์ มาสูตร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Maneejan Masoot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 กฤตยาวดี เกตุวงศา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 อุเทน เลานำทา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กรไชย พรลภัสรชกร อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ชัย วิชัยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 โอปอล์ รังสิมันตุชาติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-03-29 02:06:22

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-07-25 11:55:35