นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Sujin Hansittisuntorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการเทคนิค
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มจธ. 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
  • โทรศัพท์ : 02-872-5281
  • อีเมล : cic.cal@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนภณ ภู่มาลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 จริยา พิชัยคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 เมธิณี อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 พจนารถ แก่นจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 นริสรา นุธรรมโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/08/2552 ปัจจุบัน ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มจธ. ผู้จัดการเทคนิค
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

KEYWORD

calibration

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-20 11:57:04

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-08-20 09:47:28