นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Sujin Hansittisuntorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการเทคนิค
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มจธ. 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
  • โทรศัพท์ : 02-872-5281
  • อีเมล : cic.cal@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชัยณรงค์ แต้พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กุลนารี วงค์ราช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อดิศร บูรณวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สรไกร ศรีศุภผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จักรพันธ์ ถาวรธิรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ดำรง เสียมไหม อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/08/2552 ปัจจุบัน ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มจธ. ผู้จัดการเทคนิค
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

KEYWORD

calibration

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-20 11:57:04

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-08-20 09:47:28