นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว อรุชา พึ่งอินทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว อรุชา พึ่งอินทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs arucha pungin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ อาจารย์ วิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ประดิพัทธ์ วิรามร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 สุวิมล จุงจิตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 กิ่งดาว จินดาเทวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 อิราวัฒน์ ชมระกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2561-07-05 04:02:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -