นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว เกษร เกตุชู

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว เกษร เกตุชู
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Kesorn Ketchu
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3249
  • อีเมล : kesorn.ke@up.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ประเสริฐ คำอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 นภาพร เอี่ยมละออ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พิทักพงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พรสวรรค์ คิดค้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ธรรมวิทย์ ราญรอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ลินยา เทสมุทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วรัทยา กุลนิธิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 แววดาว คำเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2555 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-07-10 11:05:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -