นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ธรรมวิทย์ ราญรอน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ธรรมวิทย์ ราญรอน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Thammawit Ranron
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ประเสริฐ คำอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 นภาพร เอี่ยมละออ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พิทักพงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พรสวรรค์ คิดค้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 เกษร เกตุชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ลินยา เทสมุทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วรัทยา กุลนิธิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 แววดาว คำเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/11/2558 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-07-10 11:11:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -