นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว อุรัชชา สัจจาพงษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว อุรัชชา สัจจาพงษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Auratcha Satjapong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุกูล มะโนทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สายฝน ผุดผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สมชาย จาดศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สมคิด จาดศรี ผู็ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พรรษา ปวงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 นัฐพล ปันสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ทวีวรรณ ศรีคำสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 เกษแก้ว เสียงเพราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 สรัญญา ถี่ป้อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 จงกล สายสิงห์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-12 16:11:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -