นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว อุรัชชา สัจจาพงษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว อุรัชชา สัจจาพงษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Auratcha Satjapong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 Thanusin Saleeon อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 พีรดนย์ ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 สุภาพร อุตสาหะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ภัทรพล มากมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 กรกช จันทร์เสรีวิทยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปฏิพัทธ์ วงค์เครื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 อนุกูล มะโนทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-12 16:11:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -