นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว รัตนวดี แก้วเทพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว รัตนวดี แก้วเทพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Rattanawadee Kaewtep
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 อรทัย เกตุขาว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สุนันทา ตั้งนิติพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วิริญญา เมืองช้าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วชิดา หล้าสมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วรรณิตา สกุลวัฒนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ระวีพรรณ สุนันต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ภากรณ์ ภู่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 พงศธร ศิลาเงิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 14:43:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -