นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นายแพทย์ ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นายแพทย์ ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : MD. Thapanawong Tangaurai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิทธิโชค วาดพิมาย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 วัชรา พิจิตรศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 อัสดง วรรณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สรัสวดี เถลิงศก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สรวิศ บุญญฐี อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
6 สนธิ มาลกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 16:25:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -