นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ปิยะนุช โลนันท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ปิยะนุช โลนันท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Piyanuch Lonun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 แสงชัย วงศ์มานะกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 มนธิชา กัลยาลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 วรางคณา กล้าจริง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ภัชรี พิมาลรัมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ปิยนุช โลนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 นฤมล บูรพา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ธนภัทร สิทธิอัฐกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ณัฐา พิพัฒน์ชลธี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 กานต์ชนก สุขบท อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-12-04 15:14:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -