นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชาครีย์ วัฒนศิริ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชาครีย์ วัฒนศิริ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chakree Wattanasiri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ทรงกลด สารภูษิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 เอกรัฐ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-01-22 11:11:31

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-01-22 11:15:53