นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ชาครีย์ วัฒนศิริ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ชาครีย์ วัฒนศิริ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chakree Wattanasiri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 0-5391-6899
  • อีเมล : chakree.wat@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กาญจนา หริ่มเพ็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ทรงกลด สารภูษิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 เอกรัฐ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-01-22 11:11:31

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-09-06 15:47:50