นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พจนารถ แก่นจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พจนารถ แก่นจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. POCHANART KANJAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จุฑาพร เกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ดำรง เสียมไหม อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 รุศดา แก้วแสงอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 กฤษฎา พรรณราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ฮัง ชี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 โลรองต์ ปาทริค เมเซคซ์-วาราญาต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 คมกฤษ วงษ์ทิมน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22/01/2561 ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2560 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-06 14:47:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -