นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ตรัยธาวิต นาคสกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ตรัยธาวิต นาคสกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Traitawit Naksakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกฤตา การพานิช อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแทพย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ขวัญชนก ละอองนวลพานิช อาจารย์ผู้ช่วยสำนักวิชาทันตแพทย์ศาาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ศิริพร ทิมปาวัฒน์ หัวหน้าสาขาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น สำนักสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 คมขำ พัฒนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 สุริยันต์ ธรรมราช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วิลาสินี วิจิตรานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วรชัย เจริญสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 มนพร มณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ทศพล อินประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-15 11:05:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -