นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ. ทพญ. ดร. คมขำ พัฒนาภรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ. ทพญ. ดร. คมขำ พัฒนาภรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. Komkham Pattanaporn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 053-913300
  • อีเมล : Komkham.pat@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกฤตา การพานิช อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแทพย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ขวัญชนก ละอองนวลพานิช อาจารย์ผู้ช่วยสำนักวิชาทันตแพทย์ศาาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ศิริพร ทิมปาวัฒน์ หัวหน้าสาขาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น สำนักสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 สุริยันต์ ธรรมราช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วิลาสินี วิจิตรานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วรชัย เจริญสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 มนพร มณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ทศพล อินประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ตรัยธาวิต นาคสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-04-22 23:57:42

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-04-23 00:01:31