นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. PANIDA RATTANAPITIGORN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948251
  • อีเมล : panida.r@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Essential Oils from Plant Extracts and Theirs Application as Antimicrobial Agents in Food Products 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Immobilized Bifidobacterium Strains and Theirs Survival in Freeze-Drying and Simulated Gastrointestinal conditions 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตยชนิดผง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ผลิตภัณฑ์เนื้อโคบดอัดขึ้นรูปลดไขมันเพื่อสุขภาพจากการใช้ประโยชน์สารธรรมชาติสกัดจากเปลือกกล้วยน้ำว้า 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 Effect of Methocel?, Maltodextrin, Sodium Chloride, and pH on Foaming Properties and Foam-mat Drying of Aqueous Pandan (Pandanus amaryllifolius) Leaves Extract 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Effect of MethocelTM, Maltodextrin, Sodium Choloride, and pH on Foaming Properties and Foam-mat Drying of Aqueous Pandan (Pandanus amaryllifolius) Leaves Extract 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวก่ำเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวไทย 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 สมบัติทางเคมีกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวข้าเหนียวสุกเร็วเสริมสารอาหารจากนมโคกลิ่นรสขาเขียว : ผลของการทำแห้งแบบลมร้อนเปรียบเทียบกับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 สารสกัดจากใบเตยหอมชนิดผงที่ผ่านการห่อหุ้มด้วยแคปซูลชนิดอิมัลชั่น 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การเพิ่มมูลค่าข้าวเหนียวโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวสุกเร็วเสริมโปรตีนเพื่อสุขภาพ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การแปรรูปขนมขบเคี้ยวกลิ่นรสชาเย็นสูตรโบราณ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การแปรรูปข้าวเหนียวสุกเร็วกลิ่นรสชาเขียว 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การผลิตกล้าเชื้อโยเกิร์ตที่ทนต่อแบคทีรีโอฟาจ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนากระบวนการแช่และอบแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวสุกเร็วโดยการใช้ไมโครเวฟกำลังคลื่นต่ำ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การพัฒนาคุณสมบัติกระดาษเอนกประสงค์ที่ดูดซับเอทิลีนและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสำหรับยืดอายุการเก็บผลไม้ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การเพิ่มมูลค่าข้าวเหนียวโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหุงสุกเร็วเพื่อสุขภาพโดยกระบวนการทำแห้งแบบลมร้อนเปรียบเทียบกับการทำแห้งแบบแช่แข็ง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การสกัดสารให้ความเผ็ดจากพริกสดและการใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยการแปรรูปเป็นสารปรุงแต่งความเผ็ดชนิดผง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การพัฒนาฟิล์มชีวภาพที่มีสมบัติในการยับยั้งเชื้อราสำหรับผลิตผลทางการเกษตร 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การเพิ่มมูลค่าข้าวเหนียวโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวกล้องหอมแดงสุกเร็วโดยกระบวนการทำแห้งแบบลมร้อน เปรียบเทียบกับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การเปรียบเทียบสมบัติในการดูดน้ำและสมบัติทางเคมีที่มีต่อการเกิดเจลาติไนเซชั่นและการคืนตัวของข้าวเหนียวพันธ์สันป่าตอง กข6 และข้าวเหนียวกล้องหอมแดงที่ผ่านการอบแห้ง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 น้ำกระเทียมดองชนิดผงโดยการโดยการทำแห้งแบบโฟมแมท 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 ผลของสายพันธุ์ลำไยและสภาวะการพาสเจอร์ไรส์ที่แตกต่างกันต่อความสามารถของสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำลำไย 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กลิ่นใบเตยจากแป้งข้าวเจ้ากลิ่นใบเตย 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Vanillin enhances the antifungal effect of plant essential oils against Botrytis cinerea 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Microstructure and adsorption properties of gelatinized-tapioca starch beads modified by freezing and a freeze-drying method 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:21

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:16:46