นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. วารี เนื่องจำนงค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. วารี เนื่องจำนงค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. WAREE NAENGCHOMNONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0816274167
  • อีเมล : wareenaeng@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 จเร จรัสจรูญพงศ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 เอกรัฐ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จุฑาทิพย์ ชูช่วย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 อานอบ คันฑะชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 อัษฎาวุฤธ หิรัญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 วรรณฤดี หิรัญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-14 05:20:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -