นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. VERAPONG VUTHIPHANDCHAI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ปภาศิริ บาร์เนท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พัชริดา รัตนวัฒนาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วิรชา เจริญดี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วิภูษิต มัณฑะจิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กำธร พุทธิขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 สุธาสินี ญาณภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/01/2530 ปัจจุบัน ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-14 05:40:36

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:40:02