นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เอกรัฐ ศรีสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เอกรัฐ ศรีสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. EKARUTH SRISOOK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทรงกลด สารภูษิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วารี เนื่องจำนงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ชาครีย์ วัฒนศิริ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 จุฑาทิพย์ ชูช่วย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 อานอบ คันฑะชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 อัษฎาวุฤธ หิรัญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 วรรณฤดี หิรัญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 04:28:45

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 10:29:10