นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ทรงกลด สารภูษิต

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ทรงกลด สารภูษิต
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SONGKLOD SARAPUSIT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ผาณตา เอี้ยวซิโป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ทินกร บั้งเงิน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 พิทักษ์ สูตรอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 เอกรัฐ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จิตติมา เจริญพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20/03/2552 ปัจจุบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 02:58:03

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:17:33