นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. นภมณ พุ่มโสภา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. นภมณ พุ่มโสภา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst prof. Narumol Pumsopra
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โทรศัพท์ : 0-5391- 7153
  • อีเมล : narumol.pum@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยธิดา จุลละปีย อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ประภัสสร ธรรมเมธา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 รอฮานิ เจะอาแซ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ศศิธร มุกประดับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 นาตญา พแดนนอก อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 มัลลิกา มาตระกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ลักขณา เทศเปี่ยม อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 บุบผา วิริยรัตนกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พัชรี จิตเอื้ออังกูร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ภัทริกา ปัญญา อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-05-19 01:58:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -