นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ทพญ.ดร. ณัฐกฤตา การพานิช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ทพญ.ดร. ณัฐกฤตา การพานิช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dent.Dr. Natkarita karnpanid
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแทพย์ศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  • อีเมล : natkarita@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ขวัญชนก ละอองนวลพานิช อาจารย์ผู้ช่วยสำนักวิชาทันตแพทย์ศาาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ศิริพร ทิมปาวัฒน์ หัวหน้าสาขาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น สำนักสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 คมขำ พัฒนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 สุริยันต์ ธรรมราช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วิลาสินี วิจิตรานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วรชัย เจริญสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 มนพร มณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ทศพล อินประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ตรัยธาวิต นาคสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-05-19 03:46:20

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-09-09 09:38:29