นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. WICHAMANEE YUENYONGPUTTAKAL
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อรอง จันทร์ประสาทสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ปิยวรรณ สิมะไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/03/2542 ปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 09:20:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:38:06