นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. PIYAWAN BOONYANUPHONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-05-31 22:30:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -