นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. PIYAWAN BOONYANUPHONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาตำรับอาหารโซเดียมต่ำสำหรับผู้ป่วยที่เข้าการรักษาในโรงพยาบาลสตูล 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ผลการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชาใบกฤษณาที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ในเซลล์ตับ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ผลของการปรุงต่อคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบเขียว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ผลของการย่อยแบบจำลองต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตของสารสกัดใบชาสายพันธุ์ต่างๆ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 ผลของสารสกัดจากข้าวมีสีต่อคุณสมบัติการต้านมะเร็ง ในระดับหลอดทดลอง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-05-31 22:30:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -