นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ระชา เดชชาญชัยวงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ระชา เดชชาญชัยวงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. RACHA DEJCHANCHAIWONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ผาณตา เอี้ยวซิโป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ทินกร บั้งเงิน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 วิทวัส แจ้งเอี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 แดง แซ่เบ๊ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ญาณิศา ละอองอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/10/2560 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2559 ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-05-31 23:31:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -