นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ทินกร บั้งเงิน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ทินกร บั้งเงิน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Tinnakorn Bang-ngoen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : แผนกวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 0-5391-6206
  • อีเมล : tinnakorn.ban@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ผาณตา เอี้ยวซิโป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 พิทักษ์ สูตรอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ทรงกลด สารภูษิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จิตติมา เจริญพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 อลิษา กุลจันทะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อรอนงค์ สิงห์แอด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-06-04 13:19:22

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-06-04 13:20:46