นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศิริโฉม ทุ่งเก้า

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศิริโฉม ทุ่งเก้า
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SIRICHOM THUNGKAO
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อนัญญา เหล่ารินทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 กาญจนา ปินตาคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 พัทธนิษย์ คำธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 พัชรินทร์ วินยางค์กูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 มณีรัตน์ สวนม่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 จิราภรณ์ เศษจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 วารุณี พันธ์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:44

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-21 14:37:21