นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. สมชาติ แม่นปืน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. สมชาติ แม่นปืน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SOMCHART MAENPUEN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ผาณตา เอี้ยวซิโป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ทินกร บั้งเงิน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 พิทักษ์ สูตรอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ทรงกลด สารภูษิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จิตติมา เจริญพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อลิษา กุลจันทะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -