นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. สามารถ สายอุต

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. สามารถ สายอุต
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SAMART SAIUT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 07:08:35

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-22 16:37:35