นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. USCHARA THUMARAT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สลิล ชั้นโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 กำธร พุทธิขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 นิรมล อุตมอ่าง อาจารย์, รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ไพโรจน์ วิริยจารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-06-20 11:08:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -