นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ปริยา ปะบุญเรือง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ปริยา ปะบุญเรือง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. PARIYA PABUNRUEANG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 คัว ง็อก เลอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 10:29:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -