นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. นุชจรินทร์ แกล้วกล้า

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. นุชจรินทร์ แกล้วกล้า
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Ms. NOTCHARIN KLEWKLA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 กษมา วงษ์ประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 นิจฉรา ทูลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กู้เกียรติ ทุดปอ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว อาจารย์ประจำคระสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 นุชนภา ประทุมไชย อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 เสาวลักษ์ เนาวสาร อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 10:29:43

แก้ไขล่าสุดโดย : -