นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ประสงค์ ทุ่งเก้า

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ประสงค์ ทุ่งเก้า
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. PRASONG THUNGKAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 10:29:46

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-24 09:59:31