นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย รชต มีดา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย รชต มีดา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Rachata Meeda
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่วิจัย 5
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8882
  • อีเมล : rachata.mee@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คัว ง็อก เลอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/02/2531 20/11/2536 มหาวิทยาลัยรังสิต นักวิทยาศาสตร์
22/03/2537 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าหน้าที่วิจัย 5
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วทบ.สุขศึกษา วค.พระนคร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:11

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-18 11:30:50