นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย รชต มีดา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย รชต มีดา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Rachata Meeda
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่วิจัย 5
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8882
  • อีเมล : rachata.mee@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
เรื่องที่สนใจ
การใช้สารสกัดจากสมุนไพร เพื่อลดการติดเชื้อทางเดินหายใจต่อผู้สูงอายุ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อนัญญา เหล่ารินทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 กาญจนา ปินตาคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 พัทธนิษย์ คำธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 พัชรินทร์ วินยางค์กูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 มณีรัตน์ สวนม่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 จิราภรณ์ เศษจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 วารุณี พันธ์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/02/2531 19/11/2536 มหาวิทยาลัยรังสิต นักวิทยาศาสตร์
21/03/2537 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าหน้าที่วิจัย 5
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วทบ.สุขศึกษา วค.พระนคร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:11

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-05-31 15:35:31