นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ทวีป มหาสิงห์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ทวีป มหาสิงห์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Taweep Mahasing
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คำแก้ว มณีโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กัญญณัฐ สัคคะนายก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 วศินี พูลสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ธัญทิพย์ คฤหโยธิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 คณิสส์ คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 สมคิด ยาเคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 กานต์พิชชา กองคนขวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 เรืองรอง สุวรรณ์การ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 20:19:00

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 20:20:44