นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปิยะวดี โรหิตารชุน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปิยะวดี โรหิตารชุน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Piyawadee Rohitarachun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054466666 ต่อ 1320
  • อีเมล : piyawadee.ro@up.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เกริกขจร รื่นณรงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 บัญชา สอนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 กัญญภา วงศ์ปัสสา รองผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 สุกัญญา งามชมภู ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 ธนันชัย สิงห์มาตย์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8 ศิรินทร เลียงจินดาถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 วรพจน์ งามชมภู อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10 ศิวดล กัญญาคำ อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 20:37:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 20:39:30