นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. สุภารัตน์ อ่อนก้อน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. สุภารัตน์ อ่อนก้อน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer Su on
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043 754 435
  • อีเมล : twin_petch@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 นันทิยา พนมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พลภัทร เหมวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-11 10:44:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -