นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ศิรินทร สุวรรณวงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ศิรินทร สุวรรณวงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer sirinton suwannawong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043 754 085
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-14 15:46:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -