นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. กัลยา หาญพิชาญชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. กัลยา หาญพิชาญชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. kunya H
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คัว ง็อก เลอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-17 14:54:47

แก้ไขล่าสุดโดย : -