นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อยู่สุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อยู่สุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof.Dr. wittaya yoosuk
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043 754 353
  • อีเมล : witaya.y@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คัว ง็อก เลอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-17 15:11:11

แก้ไขล่าสุดโดย : -