นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. YANIN CHIVAKIDAKARN HUYAKORN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-943559
  • อีเมล : yanin@mespom.eu
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
– ผังเมืองและการวางแผน (Urban Planning) – ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Geography)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชาญ ยอดเละ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 นรชาติ วงศ์วันดี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 วิภาวรรณ เสียงดัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:01:54

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-30 09:01:30