นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ดร. ศุทธินี ดนตรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. SUTHINEE DONTREE
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-943527
  • อีเมล : suthinee.d@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
– ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Settlement Geography) – ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geography of Thailand) – การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Applications) – การประยุกต์ใช้รีโมตเซนซิ่งทางภูมิศาสตร์ (Geographic Remote Sensing Applications) – การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชาญ ยอดเละ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 นรชาติ วงศ์วันดี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 วิภาวรรณ เสียงดัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:01:55

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-30 09:06:57