นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุภเวท มานิยม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุภเวท มานิยม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SUPAVEJ MANIYOM
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948271
  • อีเมล : supavej.m@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รัตนา ม่วงรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ยงยุทธ เฉลิมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พิชญา พูลลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุรินทราพร ชั่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 คงเดช พะสีนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ธันวมาส กาศสนุก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 พัชราภรณ์ อินริราย อาจารน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:01:55

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-30 09:09:43