นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช ดินลานสกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช ดินลานสกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Manot Dinlangsun
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 21:47:36

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-07 14:34:08