นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ศักดิ์สูง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ศักดิ์สูง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Dr. Adisorn Saksoong
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 มโนทัศน์เรื่องผู้หญิง ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาคใต้ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 21:54:27

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-07 14:35:11