นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ วณิภา ทับเที่ยง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ วณิภา ทับเที่ยง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : miss Wanipha Thapthiang
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 21:58:22

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-07 14:35:52