นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง กมลทิพย์ รักเป็นไทย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง กมลทิพย์ รักเป็นไทย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Kamonthip Rukpangthai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการศึกษา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักเลขานุการคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อภิวัฒน์ ปันทะธง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ศกยภพ ประเวทจิตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สุขชาตรี ประสมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วิไลวรรณ รัตนกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 ณัฐพงศ์ ปันดอนตอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 วันชัย แก้วนาคแนว หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 จีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 ยศภัทรชัย พ่วงพี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 สกพจน์ วิมลเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-11-08 12:12:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -