นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง กมลทิพย์ รักเป็นไทย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง กมลทิพย์ รักเป็นไทย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Kamonthip Rukpangthai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการศึกษา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักเลขานุการคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ปริญญา ดีรัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ปกรณ์ เข็มมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 รัชดา คำจริง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 วิสูตร แก่นเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 รตนพรรษ สุชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พุทธชาด สัตยาศัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปิยฉัตร อุดมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 นคเรศ ชัยแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-11-08 12:12:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -