นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kanokwan Kulprachakarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Evaluation of oxidative stress and antioxidant status in transgender women receiving cross-sex hormone therapy in Chiang Mai, Thailand 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 อาหารสุขภาพและโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การ เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดจากดอกสะแลในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดดำเพาะเลี้ยง (EA.hy926) ปี 2561 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มสาวประเภทสองในประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การศึกษาผลของอาหารเจลถั่วชีวภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า) 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Cytotoxicity and Antioxidant Potential of Bael Leaf (Aegle marmelos) on Human Hepatocellular Carcinoma Cell Lines. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Neuroprotective effect of 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one iron chelator combined with green tea extract. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Preliminary Study on hepatoprotective activity of aqueous crude extract of Allium ascalonicum against ethanol-induced liver injury in mice. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Risk factors associated with peripheral arterial disease in patients with hemodialysis access: Northern Thailand. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 First-borns Have A Marked Increased Risk Of Obesity At 20 Years Of Age: Findings From A Birth Cohort In Chiang Mai, Thailand. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดหอมบั่วและชาเมี่ยงในรูปแบบโรคเบาหวาน: การศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยงและในสัตว์ทดลอง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Toxicity evaluation of Camellia sinensis var. assamica (Cha-Miang) and its fermented product. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Validation of USI-Kit for evaluation of salt iodine content. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Antioxidant and Anti-inflammatory Protective Properties of Thai Shallot (Allium ascalonicum cv. Chiangmai) Juice on Human Vascular Endothelial Cell Lines (EA.hy926) 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Antioxidant Properties and Cytotoxicity of White Mugwort (Artemisia lactiflora) Leaf Extract in Human Hepatocellular Carcinoma Cell Line 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Can Postoperative ST-Segment Change and Blood Pressure Variability Predict Short-Term Mortality in Patients Following Major Vascular Surgery? 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 The maternal and offsprings’ characteristics associated with HOMA-IR in young adults: a prospective cohort study 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 The maternal and offspringsโ€™ characteristics associated with HOMA-IR in young adults: a prospective cohort stu 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 The role of supervise exercise training that adjunctive to compression therapy in patients with chronic venous ulcer: Preliminary result. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Thoracic Central Venous Occlusion in Patients Without History of Central Vein Catheterization 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 โรคเส้นเลือดขอด...ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Supervise exercise training as an adjunctive to compression therapy for chronic venous ulcer: preliminary study 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 The effect of protease inhibitor on atherosclerosis biomarker in HIV infected patients 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Cardiovascular risks, Inflammation, and Endothelial dysfunction in Asian HIV-infected Patients Treated with Boosted-Protease Inhibitor-Based Regimens 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Cardiovascular safety of sulfonylureas in peripheral artery disease patients with diabetes in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai, Thailand 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Chicken consumption on patient with varicose veins at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital in Thailand. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Chronic Venous Disease Among Nurses in Operating Room and Outside Operating Room. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 Food consumption on patient with varicose veins at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital in Thailand 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 Green Tea Extract Prolong Red Cell Survival in Iron-challenged Thalassemic Mice: Effectiveness of Iron Chelating and Antioxidant Properties 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 Higher Level of Chicken Consumption Associated With Less Severe Venous Disease 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Micronutrients and Natural Compounds Status and Their Effects on Wound Healing in the Diabetic Foot Ulcer 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 A Randomized Controlled Trial on the Outcome in Comparing an Alginate Silver Dressing With a Conventional Treatment of a Necrotizing Fasciitis Wound 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 Copper(II) binding properties of hepcidin 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 Iron-chelating and anti-lipid peroxidation properties of 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1) in long-term iron loading ?-thalassemic mice 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
36 Iron-chelating and anti-lipid peroxidation properties of 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1) in long-term iron loading ฮฒ-thalassemic mic 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 Combination Treatments of 1-(N-Acetyl-6-Aminohexyl)-3-Hydroxy-2- Methylpyridin-4-One (CM1) With Deferiprone and Desferrioxamine Reduced Labile Iron Pool and Protected Oxidative Stress in Iron-Loaded Cultured Hepatocytes 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 Green tea extract and epigallocatechin 3-gallate reduced labile iron pool and protected oxidative stress in iron-loaded cultured hepatocytes 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาริชาติ ราชมณี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ศนันธร พิชัย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 เกริกเกียรติ จินดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 วิราภรณ์ ปนาทกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 กิติณัฐ รอดทองดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ณปภัส กันติ๊บ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
10 มนัสนันท์ พิบาลวงค์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-07 08:37:29

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 00:37:11