นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กรธัช ปัญญาจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กรธัช ปัญญาจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Korathad Punyajun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ลำไย สีหามาตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ลือชา ลดาชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 เมทิกา เลิศปฐมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 อมรรัตน์ วัฒนาธร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-03-06 16:37:27

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-03-20 10:37:10