นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กรธัช ปัญญาจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กรธัช ปัญญาจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Korathad Punyajun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ขวัญฤทัย ครองยุติ รองคณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ปทุมพร แก้วคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ชยันต์ วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อารตี อยุทธคร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 Tawei Chu อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สิญา อุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 Shirley Lorraine Worland อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-03-06 16:37:27

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-03-20 10:37:10