นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ทันตแพทย์ นนทวัฒน์ ชื่นศิริ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ทันตแพทย์ นนทวัฒน์ ชื่นศิริ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nontawat Chuinsiri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปัทมพร เอี่ยมมิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 นิตยา ศรีบัวรมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กนกอร คล้ายจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ชนิกานต์ เสือสิงห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 รุ้งนภา ชัยรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ชญาภา บุญลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ณภัคลชา ผลอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 อรพิน จุลมุสิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 พรพรรณ อินต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2561 ปัจจุบัน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ ทันตแพทย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2563-03-09 13:40:43

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2563-03-09 13:41:56